USLUGE

 

 • idejni projekti
 • ishođenje lokacijske dozvole
 • projekti za građevinske dozvole - glavni projekti
 • izvedbeni projekti
 • troškovnici
 • nadzor nad izvođenjem
 • snimanje postojećih stanja
 • rad na kulturnom dobru 
 • tradicijska arhitektura
 • drvene kuće
 • legalizacije
 • troškovnici i projekti za spomeničku rentu (fasade)
 • projekti poboljšanja energetske učinkovitosti
 • energetska obnova obiteljskih kuća 
 • energetska obnova stambenih zgrada